ΚΟΥΠΟΝΙΑ | ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα Κουπόνι που έχετε αγοράσει;
Θέλετε να το ακυρώσετε;

Κανένα πρόβλημα!

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το κουπόνι που αγοράσατε, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εταιρία μας μέσω e mail στο [email protected] (24 ώρες το 24ωρο) ή τηλεφωνικά στο 2310 365838 (Δευτέρα έως και Παρασκευή 09:00 έως 17:00) και να μας ενημερώσετε για το κουπόνι που επιθυμείτε να ακυρώσετε.

Κατά την επικοινωνία σας με την εταιρίας μας, είτε μέσω e mail είτε τηλεφωνικά, θα πρέπει να αναφέρεται τα ακόλουθα:

  • Επιχείρηση και προσφορά που επιθυμείτε να ακυρώσετε
  • Ονοματεπώνυμο δικαιούχου κουπονιού
  • Κωδικός Κουπονιού
  • Τρόπος αγοράς του κουπονιού
  • Αιτιολογία ακύρωσης
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας

Σε περίπτωση ακύρωσης της αγοράς του κουπονιού σας εντός 14 ημερολογιακών ημερών – σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.10 του Ν.2251/1994, όπως ισχύει σήμερα – τα χρήματα θα σας επιστραφούν με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που πραγματοποιήσατε την αγορά σας.

Από την 15η ημερολογιακή ημέρα και έπειτα σε περίπτωση επιθυμίας για ακύρωση, τα χρήματα σας τοποθετούνται στο Πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού σας, για να τα χρησιμοποιήσετε για μελλοντικές αγορές σας από το biscottodeals.gr

Βασική σημείωση 1: η αγορά του κουπονιού δύναται να ακυρωθεί αποκλειστικά και μόνο έως την ημερομηνία λήξης υλοποίησης της προσφοράς του κουπονιού σας, όπως αυτή αναφέρεται ευδιάκριτα στο κουπόνι της αγοράς σας. Έπειτα από την πάροδο της ημερομηνίας λήξης της προσφοράς του κουπονιού σας, δεν δύναται να πραγματοποιηθεί ακύρωση του.

Οπότε παρακαλούμε για την έγκαιρη επικοινωνία σας με την εταιρία μας σε περίπτωση επιθυμίας σας για ακύρωση κουπονιού.

Βασική σημείωση 2: σε περίπτωση εκπρόθεσμης έγγραφης ή προφορικής δήλωσης επιθυμίας σας για την ακύρωση του κουπονιού σας –και εφόσον η δήλωση σας γίνει εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήξης υλοποίησης της προσφοράς – δύναται να εξεταστεί κατ’ εξαίρεση το αίτημα σας, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία αποδεικνύεται ότι υπεύθυνος για την μη έγκαιρη υλοποίηση του κουπονιού σας είναι ο προμηθευτής της προσφοράς.